Vision & Mission
Upcoming Events
Training Programs
 
Industrial Relations
HR Management
& Development
Occupational Safety
& Health
Business Management
ICT
Certification &
Academic Courses
SWINBURNE
Certified Programs
UNIMAS
Certified Programs
In-house Courses
PSMB Scheme
Academy Staff
Contact Us
 
Training Directory 2022
 
MEF ACADEMY
3A06-3A07, Block A,
Phileo Damansara II,
No. 15 Jalan 16/11, Seksyen 16,
46350 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: 603-7955 7778
Fax: 603-7955 1945
 
 
Upcoming Trainings & Events
 
[Face to Face] KURSUS ASAS BAGI PENGAMAL PENGURUSAN SUMBER MANUSIAGRAND DARUL MAKMUR HOTEL, KUANTAN 25-26 July 2022 (9am - 5pm)
Download Registration Form
 
Course Fee
RM 1, 600 (inclusive SST) per participant
 
OBJEKTIF KRUSUS
• Mengetahui persekitaran, erti dan konsep pengurusan sumber manusia
• Melaksanakan pengambilan pekerja dan perancangan kerjaya pekerja
• Memahami penilainan system prestasi kerja untuk memantap tahap system kerja keseluruhan
• Membangunkan program latihan dan pembangunan pekerja yang sistematik , bersepadu dan berkesan
• Memahami Akta Kerja 1955 dan pengaruhnya dalam system kerja

METODOLOGI
• Perbincangan Kumpulan
• Permainan Latihan
• Kajian Kes
 
RANGKA KRUSUS
 
HARI 1 - Pengenalan Fungsi Jabatan Sumber Manusia
1. PENGENALAN FUNGSI JABATAN SUMBER MANUSIA
2. PROCESS PENGAMBILAN DAN PEMILIHAN PEKERJA
3. DOKUMEN SUMBER MANUSIA DAN KEGUNAAN
4. PENILAIAN PRESTASI
5. LATIHAN & PEMBANGUNAN PEKERJA DAN ANALYSIS KEPERLUAN LATIHAN (TNA)
 
HARI 2 - Pengenalan Akta Kerja 1957)
5. JADUAL PERTAMA, DEFINASI & TERMA
6. KONTRAK UNTUK PERKHIDMATAN
   • Pembayaran upah
   • Pendahuluan / Pemotongan
   • Keutamaan Upah
   • Kontraktor & Prinsipal
7. PERLINDUNGAN BERSALIN
    • Hari Rehat
    • Waktu Kerja
    • Kerja Shif
8. CUTI AM
    • Cuti Rehat
    • Cuti Sakit
    • Pengiraan ORP
    • Bahagian XIIa XVII
 
Trainer
En. Sri Vahlsan mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang Pengurusan Selain itu beliau juga mempunyai pengalaman dalam bidang Khidmat Pelanggan dan Perhubungan Pekerja semasa beliau berkhidmat dalam Industri Perhotelan Antara kejayaan beliau dalam bidang yang diceburi ialah Berjaya meningkatkan prestasi mutu kerja secara efektif bagi para pekerja dalam organisasi tersebut Sepanjang pengalamannya yang setiap masa berdepan dengan orang orang dari pelbagai tahap dan latar belakang beliau sentiasa mencipta teknik latihan dan topik yang baru selaras dengan keperluan latihan yang semakin meningkat pada masa kini dan pengalaman sebagai pelatih bertambah dengan penceburan beliau dalam industri lain seperti Perusahaan, Otomobil Logistik Pendidikan dan Minyak Gas dimana beliau pernah melatih pekerja dalam semua peringkat.
 
Dato Hj Jalaldin Hussain mula berkhidmat dengan Perkhidmatan dan Kehakiman dan Perundangan mulai 3 hb Mei 1982 Dato Jalal berkelulusan Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian dari Universiti Malaya. Beliau pernah menjawat pelbagai jawatan antaranya Timbalan Pendakwa Raya, Penasihat Undang undang Negeri Kelantan, Ketua Pengarah ILKAP dan Pengerusi Mahkamah Perusahaan Beliau mempunyai pengalaman luas dalam bidang undang undang pekerjaan sebagai Pengerusi Mahkamah Perusahaan dari tahun 2006 hingga 2019. Beliau mula berkhidmat di MEF sebagai Sr Consultant IR sejak 15 Jun 2021.
 
This course will also be conducted at the following dates/venues
 
There are currently no events scheduled for other dates or venues.