Vision & Mission
Upcoming Events
Training Programs
 
Industrial Relations
HR Management
& Development
Occupational Safety
& Health
Business Management
ICT
Certification &
Academic Courses
SWINBURNE
Certified Programs
UNIMAS
Certified Programs
In-house Courses
PSMB Scheme
Academy Staff
Contact Us
 
Training Directory 2024
 
MEF ACADEMY
3A06-3A07, Block A,
Phileo Damansara II,
No. 15 Jalan 16/11, Seksyen 16,
46350 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: 603-7498 7200

 
 
Industrial Relations
Memahami Akta Kerja 1955
 
Objectives

Akta Kerja 1955 adalah undang-undang peraturan-peraturan asas yang menyediakan terma-terma minimum pekerjaan.  Kursus ini akan membincangkan akta-akta berkaitan dan perubahan terbaru yang berkuatkuasa tahun April 2012.  Setelah tamat, peserta berkebolehan untuk menjalankan tanggungjawab sebagai majikan di bawah akta ini.

 
Topics Covered
 • Skop Akta
 • Definisi terma-terma
 • Kontrak untuk perkhidmatan
 • Pembayaran upah
 • Pendahuluan / Pemotongan
 • Sistem Truk
 • Keutamaan Upah
 • Kontraktor & Prinsipal
 • Perlindungan Bersalin
 • Penggajian Kanak-kanak
 • Pekerja Domestik
 • Hari Rehat
 • Jam Kerja
 • Kerja Shif
 • Cuti Am
 • Cuti Rehat
 • Cuti Sakit
 • Pengiraan ORP
 • Peraturan Kerja
  • Penamatan
  • Renti Kerja
  • Faedah Rentikerja
  • Penukaran Pemilikan Perniagaan
 • PERATURAN-PERATURAN PEKERJAAN (PEKERJA SEPARUH MASA) 2010
 
Target Audience
 • Pengurus & eksekutif sumber manusia
 • Pegawai perjawatan
 • Sesiapa yang berhubungan dengan Akta Kerja 1955
 
Methodology
 • ​Syarahan
 • Perbincangan
 • Analisa “Court Award”
 
Scheme SBL Fee RM 1, 100 (Not Include 6% SST)
Duration 14 hours (2 days) Members Less Less RM100